ประกาศราคากลางสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2561

17 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลางสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2561     สถานะ ณ วันที่ 17  ตุลาคม 2560    

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.