ประกาศราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ณ วันที่ 24 กันยายน 2560

24 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว   ปีงบประมาณ 2561    สถานะ ณ วันที่ 24  กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว   ปีงบประมาณ 2561    สถานะ ณ วันที่ 24  กันยายน 2560

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.