ประกาศวันหยุดของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.