ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

2 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์   ปีงบประมาณ 2561  สถานะ ณ วันที่ 2  พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์   ปีงบประมาณ 2561  สถานะ ณ วันที่ 2  พฤษภาคม 2561

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.