กิจกรรมแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

8 มิถุนายน 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญชวนนักศึกษาต่างประเทศที่กำลังศึกษาสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “Thailand through the Eyes of Foreigners (Way of Life/Culture/Tourism)” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand International Film Destination Festival 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.thailandfilmdestination.com

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.