ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

27 กรกฎาคม 2561
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.