ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2561

1 สิงหาคม 2561
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2561
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัดตะปือ สปป. ลาว

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.