แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงปม. 2562

22 สิงหาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงปม. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ  2562  สถานะ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.