ประกาศขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลอุทิศถวายแ่ด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

3 ตุลาคม 2561
ประกาศขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลอุทิศถวายแ่ด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลอุทิศถวายแ่ด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.