ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 19/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบูลี สปป. ลาว

8 พฤศจิกายน 2561

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.