ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่  24/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.