สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญชวนชาวไทยใน สปป. ลาวร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ ในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามประกาศสถ

26 เมษายน 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญชวนชาวไทยใน สปป. ลาวร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ ในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามประกาศสถ

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.