ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

28 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดในประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 16/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.