ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามรายละเอียดในประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

1 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามรายละเอียดในประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามรายละเอียดในประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.