ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

9 ตุลาคม 2562
ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.