ขอเชิญชาวไทยร่วมรับชมการถ่ายทอดสด​พระราช​พิธี​เสด็จ​พระราชดำเนินเลียบพระนคร​ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค​ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10 ธันวาคม 2562
สถานเอก​อัครราชทูต​ ณ​ เวียง​จันทน์​ ขอเชิญชาวไทยร่วมรับชมการถ่ายทอดสด​พระราช​พิธี​เสด็จ​พระราชดำเนินเลียบพระนคร​ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค​ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ในวันพฤหัสบดีที่​ 12​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 15.30​ น.​ ณ​ สถานเอก​อัครราชทูต​ฯ​ ดังรายละเอียด​ปรากฏตามประกาศ​สถานเอก​อัครราชทูต​ฯ​ ที่​ 45/2562​ ลงวันที่​ 10​ ธันวาคม​ 2562

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.