ประกาศราคากลาง การจัดจ้างการเช่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 Wheels Drive) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2563

25 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างการเช่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 Wheels Drive)  พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.