ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ที่ 13/2563​ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

25 มีนาคม 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ที่ 13/2563​ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.