ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 4-17 พฤษภาคม 2563

2 พฤษภาคม 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 4-17 พฤษภาคม 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.