ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว

1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                     
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563        

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.