วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 (ปรับ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563) Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 (updated as of 7 October 2020)

7 ตุลาคม 2563
วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2562 (ปรับ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 (updated as of 7 October 2020)

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.