ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน

15 ตุลาคม 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563
เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.