ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2563 เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2563 เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

ลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1G7ZNr78KwD80StO_g-zlUjC-JqWwvoSm/view?usp=sharing

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.