ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๖/๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.