ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

6 มกราคม 2564
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 1/2564
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.