ข่าวสำคัญ

05/08/2011 พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 นายอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 ระยะระหว่างสามแยกบ้านตาดทอง เมืองสีโคดตะบอง – บ้านน้ำสัง เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทางรวมประมาณ 82 กิโลกเมตร โดยมีนายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธานในพิธี และฝ่ายไทยมีนายอรรคศิริ บุรณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ. หรือ NEDA) เข้าร่วมด้วย

04/21/2011 ผู้บัญชาการทหารบกเยือน สปป.ลาว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2554
03/10/2011 พิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่พระมหาผ่อง สะมะเลิก รักษาการประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้นำทีมประเทศไทย กลุ่มนักธุรกิจและชุมชนไทยใน สปป.ลาว ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทย – ลาว ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยเครื่องบริวาร เครื่องสังฆทาน และปัจจัย ให้แก่พระสงฆ์ในแขวงต่างๆ ทั่ว สปป.ลาว

03/06/2011 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 1/2554 (44)
สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 1/2554 (44) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เมืองหลวงพระบาง
03/06/2011 รัฐมนตรียุติธรรมเยือน สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือน สปป.ลาว เพื่อพบหารือกับนายสุบัน สริดทิราด รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการควบคุมและตรวจตรายาเสพติด สปป.ลาว
02/16/2011 Thai FM explains Thai-Cambodian border situation to UNSC

On 14 February, 2011, Foreign Minister Kasit Piromya delivered his statement at the meeting of the United Nations Security Council (UNSC) in New York on the skirmishes along the Thai-Cambodian border 4-7 February 2011.


01/31/2011 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยือน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2554 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เยือน สปป.ลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสื่อมวลชน

01/10/2011 นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีลาวคนใหม่
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึง ฯพณฯ ทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว คนใหม่
12/19/2010 การแลกสารแสดงความยินดีในโอกาส 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว

ในโอกาสครบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แลกสารแสดงความยินดีกับนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีลาว และ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวตามลำดับ

12/19/2010 นายกรัฐมนตรีเยือน สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือน สปป.ลาว เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการอเนกประสงค์น้ำเทิน 2 ที่แขวงคำม่วนและเยือนนครหลวงเวียงจันทน์
12/07/2010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการสัมมนาวิชาการและงานเทศกาลหนังสือร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและงานเทศกาลหนังสือ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและ สปป.ลาว
11/18/2010 Prince Mahidol Award 2010
Prince Mahidol Award 2010
11/01/2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่รองนายกรัฐมนตรีลาว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พลโท ดวงใจ พิจิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว (1 พฤศจิกายน 2553)
10/25/2010 เพชรบูรณ์ลงนามบันทึกความเข้าใจเมืองคู่มิตรกับแขวงหลวงพระบาง
จังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับแขวงหลวงพระบาง (3 กันยายน 2553)
10/19/2010 พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว (15 ตุลาคม 2553)
10/19/2010 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 16
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553
10/19/2010 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทอดผ้าป่าหนังสือที่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก 67
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทน์ ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อบริจาคให้แก่โรงเรียนฯ จำนวนประมาณ 3,900 เล่ม (15 ตุลาคม 2553)
10/19/2010 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (14 ตุลาคม 2553)
10/05/2010 FM of Thailand delivers speech at 65th Session of UNGA
On 29 September 2010, Mr.Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand delivered a speech at the General Debate of the 65th Session of UNGA in New York.
09/23/2010 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 2/2553 (43)
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 2/2553 (43) ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2553 ณ จ.เชียงราย

News
21 - 40 of 57
First Prev. 1 2 3 Next Last All