ข่าวสำคัญ

08/06/2010 แผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี ของสปป.ลาว
แผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี ของ สปป.ลาว
08/06/2010 นักเขียนซีไรต์ลาว ประจำปี 2553
สมาคมนักประพันธ์ลาวแถลงข่าวว่านางดารา กันละยา ผู้ประพันธ์บทกวี "บ่มีแต่เจ้า" ได้รับเลือกเป็นผู้แทนนักเขียนลาวเข้ารับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2553 ที่กรุงเทพฯ (4 สิงหาคม 2553)
08/04/2010 ภาพรวมเศรษฐกิจลาวในครึ่งปีแรกของปี 2553
ภาพรวมเศรษฐกิจลาวในครึ่งแรกของปี 2553
07/29/2010 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือน สปป.ลาว
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
07/16/2010 การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 18
พล.อ.ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยือนลาวระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2553 เพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ 18
07/03/2010 มหาเถรสมาคมส่งสาส์นแสดงความอาลัยในการมรณภาพของประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งสาส์นแสดงความอาลัยในการถึงมรณภาพของพระอาจารย์ใหญ่มหาวิจิด สิงหะราช ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป.ลาว
07/03/2010 การประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญชุดที่ 6 ครั้งที่ 9
พิธีปิดการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญชุดที่ 6 ครั้งที่ 9 (30 มิถุนายน 2553)
06/02/2010 พิธีลงนามความตกลงก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 4
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ได้มีพิธีลงนามความตกลงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ – ห้วยซาย ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ การก่อสร้างกำหนดเริ่มภายในเดือนมิถุนายน 2553 ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 30 เดือน สะพานมิตรภาพ 4 จะเป็นจุดเชื่อมสำคัญในแผนพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ? ใต้ (North ? South Economic Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย ? แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ? คุนหมิง ประเทศจีน
05/20/2010 Political Situation in Thailand
For latest information on the political situation in Thailand, please refer to the website of the Centre for the Resolution of Emergency Situation www.capothai.org which is available in Thai and English.
04/27/2010 การประชุมระหว่าง สกอ. และกรมการศึกษาชั้นสูงและมหาวิทยาลัยในลาว
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง สกอ. และกรมการศึกษาชั้นสูงและมหาวิทยาลัยในลาว (23-24 เมษายน 2553)
03/13/2010 โครงการศาลสัมพันธ์ไทย-ลาว
โครงการศาลสัมพันธ์ไทย-ลาวและการเยือน สปป.ลาวของประธานศาลฎีกา
03/12/2010 ทุน WMSEA ประจำปี 2553
ทุน Weaving the Mekong into the Southeast Asian (WMSEA) Fellowship Program 2010 เพื่อศึกษาปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
03/10/2010 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายกรัฐมนตรีลาว
พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาแก่นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว
03/05/2010 การประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร. บุนเตียม พิดสะไหม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAST) สปป.ลาว เป็นประธานร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ? ลาว ครั้งที่ 4 ที่เมืองหลวงพระบาง
01/11/2010 ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวและภริยาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว และท่านนางแก้วสายใจ ไซยะสอน[1]ภริยา ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 ในระหว่างการเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ได้รับมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามในเอกสาร 7 ฉบับ


[1] ท่านนาง เป็นคำนำหน้านามสุภาพสตรีลาวอย่างให้เกียรติ

งานสงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว รากเหง้าเดียวกัน

ขอเชิญร่วมงาน "สงกรานต์ไทย - ปีใหม่ลาว รากเหง้าเดียวกัน" วันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 15.30 - 19.30 น.

ประกาศกงสุล
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว ซึ่งจะเข้าไปทำงานในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว

News
41 - 57 of 57
First Prev. 1 2 3 Next Last All