ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนผู้ขอรับวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


ประกาศและประชาสัมพันธ์