ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง การจัดสมุดลงนามแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


ประกาศและประชาสัมพันธ์