เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยา ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อเข้ารับตำแหน่ง โดยมีท่านเวียงแก้ว ไซยะเพ็ด หัวหน้าแผนกอภิสิทธิ์ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว และเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำ สปป. ลาว ให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม