ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัดตะปือ สปป. ลาว


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัดตะปือ สปป. ลาว

ประกาศและประชาสัมพันธ์