พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดสีสะเกด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาวเข้าร่วม ต่อมา เวลา 13.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาว กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวาย พระพร

ข่าวกิจกรรม