พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ ระหว่างบริษัท บางกอกเชน อินเตอร์เนชั่นเนล (ลาว) จำกัด กับบริษัท ประชาโชค ก่อสร้างเคหะสถาน จำกัด ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane

 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 254 เตียง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนนกขุ้ม เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์สำหรับชาวลาว การก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

ข่าวกิจกรรม