พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์และโครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร. สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์และโครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ร.ศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป. ลาว โดย ดร. พูทอน วังกอนวิไล อธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์


บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์ การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การจัดการประชุมในหัวข้อที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป. ลาว มีความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี 2545 เช่น การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น


ເມື່ອວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2019 ທ່ານ ປອ. ສຸວິດ ມັງຄະລະ ອັກຄະຣາຊະທູດທີ່ປຶກສາ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ໃນພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການແພດ ແລະ ໂຄງການສຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ໂດຍທ່ານນາງ ຮສ. ເກສິນີ ວິທູນຊາດ ອະທິການບໍດີ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ສປປ.ລາວ ໂດຍທ່ານ ດຣ. ພູທອນ ວັງກອນວິໄລ ອະທິການບໍດີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄອບຄຸມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ບຸກຄະລາກອນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ວັດສະດຸອຸປະກອນ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ການຈັດການປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.


ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຮ່ວມມືວິຊາການຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເຊັ່ນ: ການສ້າງຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບຸກຄະລາກອນສາຂາແພດສາດ ແລະ ພະຍາບານສາດ ເປັນຕົ້ນ

ข่าวกิจกรรม