งาน Thai-Lao Coffee Biz Cocktail Party


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน Thai-Lao Coffee Biz Cocktail Party ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside ซึ่งจัดโดยกลุ่มตัวแทนจากสภาธุรกิจไทย – ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว เพื่อให้นักธุรกิจไทยใน สปป. ลาวและจังหวัดชายแดนไทย – ลาว ตลอดจนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ได้พบปะสังสรรค์และทำความรู้จักกัน อีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน 


ในงานดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและเห็นว่างานนี้เป็นโอกาสที่ดียิ่งที่คนไทยใน สปป. ลาวจากหลากหลายสาขาอาชีพได้พบปะกันและสร้างความคุ้นเคยกันมากขึ้น และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ย้ำด้วยว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีมีบทบาทในการสร้างความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นในหมู่คนไทยใน สปป.ลาว และเชิญชวนให้ติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราขทูตฯ ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ และ เข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานสงกรานต์ไทย – ปีใหม่ลาว และงานวันชาติ

ข่าวกิจกรรม