วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 สถานะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 as of March 31, 2020


วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 สถานะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 as of March 31, 2020

ประกาศและประชาสัมพันธ์