ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ 6/2563​ เรื่องผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

ประกาศและประชาสัมพันธ์