ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ฉบับที่ 4/2563​ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเรียนข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับชุมชนไทยใน สปป. ลาว และชาวไทยที่จะเดินทางมายัง สปป. ลาว ดังนี้


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ฉบับที่ 4/2563​ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเรียนข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับชุมชนไทยใน สปป. ลาว และชาวไทยที่จะเดินทางมายัง สปป. ลาว ดังนี้

ประกาศและประชาสัมพันธ์