สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีวศึกษาไทย – ลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้โครงการ Local to Local


สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีวศึกษาไทย – ลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้โครงการ Local to Local

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป. ลาว จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายหนูพัน อุดสา หัวหน้ากรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานร่วม โดยมีผู้บริหารวิทยาลัย/โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ ทุกแห่งทั่ว สปป.ลาว ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว เข้าร่วม 45 คน ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้แก่ สปป. ลาว และถ่ายทอดความรู้และผลสำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยผู้บริหารฝ่ายลาวในการสัมมนาฯ ได้รับฟังการบรรยายจาก สอศ. ในหัวข้อ (1) การเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง) โดย ดร. อธิปไตย โพแตง ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2) นวัตกรรมในอาชีวศึกษา (การนำระบบ STEM เข้าในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา) และการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร. นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และ (3) การบริหารทรัพยากรอาชีวศึกษาในภาพรวม และการเชื่อมโยงด้านวิชาชีพระหว่างไทยกับ สปป. ลาว (อาทิ ระบบราง โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว) โดยนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມອາຊີວະສຶກສາໄທ – ລາວ ຜ່ານລະບົບການປະຊຸມທາງໄກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Local to Local

ເມື່ອວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020 ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຊີວະສຶກສາ (ສອສ), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດການສຳມະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານອາຊີວະສຶກລະຫວ່າງໄທກັບ ສປປ ລາວ ຜ່ານລະບົບການປະຊຸມທາງໄກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Local to Local. ໂດຍມີທ່ານ ດຳຣົງ ໃຄ່ຄວນ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມ. ໂດຍມີຜູ້ບໍລິຫານວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ທຸກແຫ່ງທົ່ວ ສປປ ລາວ, ສູນພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ 45 ຄົນ ທີ່ໂຮງແຮມ Landmark Mekong Riverside ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາການສຶກສາດ້ານອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຜົນສຳເລັດການສຶກສາດ້ານອາຊີວະສຶກສາຂອງໄທໃຫ້ແກ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍລາວໃນການສຳມະນາ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍຈາກ ສອສ. ໃນຫົວຂໍ້ (1) ການກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບອຸດສາຫະກຳ 4.0 (ຍຸດທະສາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ) ໂດຍທ່ານ ປອ. ອະທິປະໄຕ ໂພແຕງ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກມາດຕະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບ (2) ນະວັດຕະກຳໃນອາຊີວະສຶກສາ (ການນຳ STEM ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນອາຊີວະສຶກສາ) ແລະ ການປະຕິຮູບການສຶກສາໂດຍທ່ານ ປອ. ນິຕິ ນາຊິດ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກສຸຣະນາຣີ ແລະ (3) ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນອາຊີວະສຶກສາໃນພາບລວມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານວິຊາຊີບລະຫວ່າງໄທກັບ ສປປ ລາວ (ເຊັ່ນ: ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂລຈິສຕິກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ) ໂດຍທ່ານນາງ ປັດທະມາ ວິຣະວານິດ ຮອງເລຂາທິການຄະນະກຳມະການການອາຊີວະສຶກສາ, ທ່ານ ປອ. ນິຣຸດ ບຸດແສນລີ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາອຸດອນທານີ ແລະ ວ່າທີ່ ຮ.ຕ. ຈັນຣະຍາ ພາບຸ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລການວິຊາຊີບບ້ານໄຜ່.

ข่าวกิจกรรม