ขอเชิญรับชมคลิปวีดิทัศน์ สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และชมนิทรรศการออนไลน์ “เส้นทางแห่งความสุข” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวีดิทัศน์ สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ “เส้นทางแห่งความสุข” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Link : https://passage-of-happiness-dec-5-2020.com/

************
https://youtu.be/2sG_18ucyHg

ข่าวกิจกรรม