ขอเชิญชมภาพ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


ขอเชิญชมภาพ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1KiY9zZnkmLiNG_jVi8wzx6_PyugnVrCv?usp=sharing

ข่าวกิจกรรม