สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์


ขอเชิญร่วมฟังการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ผลึกกำลังเตรียมรับมือรถไฟจีน – ลาว – ไทย” ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ทาง Facebook Live ได้ที่ APAC ศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาวิธีการเปิดตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี
หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้ 


ຂໍເຊີນຮ່ວມຮັບຟັງການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນໃນຫົວຂໍ້ “ຜະລຶກກຳລັງກຽມຮັບມືລົດໄຟຈີນ – ລາວ – ໄທ” ໃນວັນຈັນທີ 29 ມີນາ 2021 ເວລາ 08:30 – 15:00 ໂມງ ທາງ Facebook Live ໄດ້ທີ່ APAC ສູນການຮຽນຮູ້ ສຶກສາວິທີການເປີດຕະຫຼາດອາຊຽນ ຈີນ ອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ
ເກົາຫຼີ ຫຼືຕາມ QR Code ດ້ານລຸ່ມນີ້

ข่าวกิจกรรม