ทางการ สปป. ลาวขอความร่วมมือตรวจเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 2564


ทางการ สปป. ลาวขอความร่วมมือตรวจเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 2564

ประกาศและประชาสัมพันธ์