ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 25/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 25/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองจันทะบูลี ทุกวันในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากลิ้งค์ https://drive.google.com/…/1gA-E5kTGWkEGLxOpGuJk…/view และเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Vientiane โทร 021 – 214581 – 3 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

ประกาศและประชาสัมพันธ์