ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 36/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับการติดตามคดีความใน สปป. ลาว


ประกาศและประชาสัมพันธ์