ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยใน สปป. ลาว


ประกาศและประชาสัมพันธ์