ชื่อโครงการ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ทำการ สอท. 2 เครื่อง และฝ่ายกงสุล 1 ครื่อง


ประกาศและประชาสัมพันธ์