แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราขทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์