ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศและประชาสัมพันธ์