ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 9/2565 เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรการในการเข้า-ออก สปป. ลาว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 9/2565 เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรการในการเข้า-ออก สปป. ลาว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศและประชาสัมพันธ์